Velkommen til antiquephotos.dk

 – en hjemmeside, der hovedsagelig viser et meget bredt spektrum af gamle, kuriøse feriefotos fra perioden ca. 1870 – 1940.

Dertil tegnede illustrationer om samme emne – for det meste satiriske – fra samme pittoreske periode.

Disse smukke motiver kan købes i digital form for en begrænset sum og kan frit anvendes til, tryksager, andre hjemmesider og lignende.

Den charmerende motivkreds vil utvivlsomt have appel til turistbranchen – både med hensyn til markedsføring, men også i relation til interiører i hoteller, hvor værelser og gangarealer kan få en udsmykning med et nostalgisk blik tilbage til tiden ”før verden gik af lave”.

Dertil kan også forlag – ikke mindst til udgivelser af undervisningsmidler – og rekla­mebureauer øse af en billedbase, der er så autentisk, at man skal lede længe efter noget, der blot tangerer.

Alle de viste motiver kan erhverves og anvendes efter aftale. Se under PRISER.

Eneret på et motiv kræver særlig aftale.

Vær velkommen til at kigge ind en gang imellem for at følge med i, at de charme­rende kategorier udbygges og folder sig ud.

På gensyn
antiquephotos.dk

 


 

Welcome to antiquephotos.dk

– a website, that offers a very wide spectrum of old, curios holiday photos from ca. 1870 – 1940.

To that drawed illustrations – mostly satiric – from the same picturesque period.

These beautiful motives are on sale in a digital format for a small fee. They will undoubtedly have appeal to the trade of tourism – surely in relation to marketing, but also in connexion with interiors, where rooms and gangways can achieve decorations with a nostalgic look back to the time“before the world went wrong”.

Besides that can also publishers – in relation to educational material – and adver­tising agencies draw from the picture-gallery, whish is so authentic, that you shall search for a long time to find something, whish is touch.

Each of the motives can be acquired and used in terms of agreement. Look in PRICES.

Solo rights in relation to a motive demand a particular agreement.

In the future you are most welcome to visit the site now and again as the charming collection of old photos will continue to enlarging and unfolding.

In hope of your revisiting
antiquephotos.dk